برچسب: دوبیتی عاشقانه

دکلمه احساسی-آرامش

می خواهم چند خطی بنویسم با تمامِ آرامشِ عاشقانه ام .. با رنگِ خونی که در رگ هایم جاری ست قلبی بکشم و آن را تقدیمت کنم ! برای دیدن متن به صورت کامل به ادامه...

بیشتر